Verilerinizi sahiplenin. Tüm bulutlarda.

Herhangi bir masraf yapmadan ve iş yeri dışında bir altyapı oluşturup kullanmadan iş yeri dışı fiziksel ve sanal yedekler alın, sanal makineleri replike edin. Veeam Cloud Connect bir servis sağlayıcının bulut depolama alanına tam olarak tümleşik, hızlı ve güvenli bir yedekleme yolu sağlar.

Hibrit Buluttaki tüm verileri koruyun, kontrol edin ve yönetin

Buluta özgü çözümlerin, SaaS’ın ve Kubernetes’in hızla benimsenmesiyle birlikte kuruluşlar veri koruma konusunda zorluklar yaşamaya başladı. Buluta özgü araçlar tek bir ortamla sınırlıyken geleneksel yedekleme çözümleri de bulut için yetersiz kalıyor. Başarıya ulaşmaları için kuruluşlara şunlar gerekiyor:

  • Tüm ortamlar için yerel yedekleme
  • Verilerinin mülkiyeti ve kontrolü
  • Merkezileştirilmiş yönetim ve görünürlük

1 Numaralı Hibrit Bulut Yedekleme

Veeam Platform, 1 numaralı Hibrit Bulut Yedekleme çözümüdür ve tüm ortamlardaki verilerinizin mülkiyetini tamamen size verir. Böylece:
  • Bulut verilerini koruyabilir, kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz
  • Veri koruma ve güvenlik için buluttan yararlanabilirsiniz