5651 Yasası Loglama Çözümleri

Okul, şirket, cafe, restoran,kurs,yurt,otel,pansiyon gibi İnternet’i müşterilerine ve misafirlerine hizmet olarak veren kurumların ve şahısların 5651 sayılı kanun gereği bu hizmeti kontrol altına almalarını sağlayan ve bu sayede, hizmeti veren kurum ve şahısların işlenebilecek sanal suçlara ortak olmasını engelleyen bir sistemdir. Kurum ve şahısların işlenen suçla bir ilgileri olmadığını kanıtlamada loglama hizmeti aktifse yardımcı olur.

04.05.2007 tarihinde kabul edilen yasa ve paralelinde Kasım 2007 de yayınlanan yönetmeliklerle, Internet suçlarını önlemeye yönelik kamu ve öze tüm kurum ve kuruluşların yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu yönetmeliklerle belirlenen kurallar çerçevesinde kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır:

5651 nolu yasanın gerekliliği olan internet çıkış kayıtları, DHCP IP dağıtım kayıtları ile iç ağınızda barındırdığınız Web e-Posta sucusu veya FTP sunucunuza ait trafik bilgisinin kayıtlarını kanunda belirtilen şekli ile Bilgilerinin doğruluğunu ,bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini (hash) zaman damgası ile birlikte muhafaza etmenizi ve gizliliğini temin edilmelidir.

Bu amaca uygun çözüm sağlayan AllienVault OSSIM BOX ürünümüz aynı zamanda LOG KORELASYONU yapmanızı sağlayarak toplanan verilerinizin analizi gerçekleştirerek sistem hakkında ANLIK veri analizi yaparak oluşan tehditlere hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlamaktadır.

Bütçenize uygun güvenlik cihazımız yada programımız ile 5651 nolu yasanın gerekliliklerini yerine getirirken ayrıca sisteminiz ile ilgili;
– Ağ trafiğinizi dinleyecek Saldırı Tespiti yapmanızı,
– Güvenlik açıklarınızı tarayarak sistemlerdeki sorunları tespit etmenizi,
– Ağ trafiği ve sistemlerdeki erişilebilirlik/kullanılabilirlik analizinizi gerçekleştirmeyi,
– Sunucuların üzerine eklenebilen Saldırı Tespit yazılımları ile sunucuların analizini,
– Ağ trafiğinin izleyerek sistemlerdeki Anormallik tespitini,
– Ağı tarayarak genel ağdaki sunucu ve istemci bilgisinin çıkarılması,
– Toplanan tüm kayıtlara yönelik Forensic Analizi yapılmasını,
– Sunucu – İstemci mimarisi ile çalışan Envanter Yönetiminin oluşturulmasını,
– Sistem ile ilgili anlık risk değerinin belirlenmesini,
– Üstün Korelasyon araçları aracılığı ile sistemde oluşabilecek saldırılara karşı erken uyarı sisteminin kurulmasını,
– Eklenebilen Uyumluluk modülü ile yasal uyumluluk kurallara uygunluk kontrolünü, gerçekleştirebilirsiniz.

Web Filtreleme araclarımızla 82+kategorilerinde guruplanan milyonlarca URL’ye sahip en geniş URL veri tabanlarından birini sunmaktayız. UTM ve Wi-Fi Araçları yelpazesiyle birlikte bulunan bu araç, zararlı web sitelerine erişimi engellemekte, ve yasal yükümlülüklere ve doğrudan mali zararlara yol açabilen malware, phishing, pharming saldırılarını ve istenmeyen içerikleri önlemekteyiz